Consultation Desks for Foreign Residents

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009351 更新日 2022年9月6日

印刷大きな文字で印刷

Consultation Desks for Foreign Residents(外国人の相談窓口)

困(こま)ったとき、来(き)てください(やさしいにほんご)

 • 時間(じかん):水(すい)・金(きん)・日曜日(にちようび) 午後(ごご)1時00分-午後(ごご)5時00分
 • 場所(ばしょ):たはら国際(こくさい)交流(こうりゅう)協会(きょうかい)
  (田原町(たはらちょう)汐見(しおみ)5番地(ばんち))
 • 相談(そうだん)方法(ほうほう):直接(ちょくせつ)来(く)るか、電話(でんわ)(電話:0531-22-2622)
  つうやくの人(ひと)がほしいとき、3日前(かまえ)にいってください。中国語(ちゅうごくご)、フィリピノ語(ご)、ベトナム語(ご)、英語(えいご)、インドネシア語(ご)のつうやくの人(ひと)と、いっしょにはなすことができます。おかねはかかりません。

Consultation Desks for Foreign Residents(英語)

 • Time: Wed, Fri, Sunday 1pm-5pm
 • Location: TIA Office in Tahara Cultural Center
 • How: Come to the office or call(tel:0531-22-2622)
  In case of three days prior notification, we are able to bring in an interpreter in Chinese, Filipino, Vietnamese, English and Indonesian. The advice is free of charge.

外国人咨询处(中国語)

 • 星期:星期三,星期五,星期天
 • 时间: 上午午後1時00分-下午午後5時00分
 • 场所:田原文化会馆 田原国际交流协会
 • 咨询方法:直接来或者打电话(电话:0531-22-2622)
  如果提前三天给我们联系,可以跟懂中文,他加禄语,越南语,英语,印度尼西亚语的翻译咨询。免费。

Tanggapan ng konsultasyon sa dayuhan(フィリピノ語)

 • Oras: Miyerkules, Biyernes, Linggo 13: 00-17: 00
 • Lokasyon: Tahara International Association
 • Paano kumunsulta:Maari po kayong dumolog sa amin opisina o kaya tumawag sa telepono(tel:0531-22-2622)
 • Kailangan mo ng taga pag salin sa ibang wika (Interpreter):Intsik.Filipino.Vietnamese,English at iba pa tatlong araw bago kumulsulta ipagpaalam sa kinauukulan. Tumatanggap ng mga konsultasyon mula sa mga dayuhan ang Tahara International Association.Ito po ay libre

Về văn phòng tiếp nhận tư vấn(ベトナム語)

 • Thời gian: thứ 4,thứ 6,Chủ nhật13: 00-17: 00
 • Địa điểm: Trung tâm giao lưu quốc tế Tahara
 • Phương pháp: tư vấn trực tiếp hoặc tư vấn qua điện thoại (SĐT: 0531-22-2622)
 • Nếu cần người thông dịch xin hãy liên hệ trước ít nhất 3 ngày, trung tâm có thể sắp xếp người thông dịch tiếng Việt, Anh, Trung, Indonesia, Philippin.Không mất phí.

Ruang Diskusi Untuk Warga Asing(インドネシア語)

 • Waktu:Hari Rabu, Hari Jumat, dan Minggu.13: 00-17: 00
 • Tempat:Tahara International Association
 • Metode Diskusi:Datang langsung atau melalui No.telepon(0531-22-2622)
 • Apabila anda membutuhkan jasa penerjemah mohon hubungi kami 3 hari sebelumnya. Anda dapat berbicara dengan penerjemah Bahasa Indonesia kami tanpa dipungut biaya.

Living Guide Book(English , 中文 , 한국 , Portugus , Espaol , Filipino , Ngi vit nam , , Bahasa Indonesia , )

生活ガイドブック
※外国人の方の日本での生活をサポートする冊子です。

Hazard Map(English, 中文)

田原市の防災マップです。

How to Discard Garbage(English , 中文 ,Người việt nam , Português)

田原市のごみの分別方法です。

Tourism Map(English , 中文 , 한국)

田原市の観光ガイドマップです。

Tahara dialect dictionary(やさしいにほんご)

たはらでよくつかうほうげんです。

Japanese guide book(やさしいにほんご)

せいかつでよくつかうにほんごです。

Organization to Support Foreigners

田原市に住む外国人のサポートをする団体です。詳細は下記のリンクを参照してください。

The organization to support foreigners living in Tahara. Please see the link below for further details.

PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

企画部 広報秘書課
電話:0531-22-0138 ファクス:0531-23-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。