Translation

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002366  更新日 2023年7月31日

印刷大きな文字で印刷

ページの翻訳について

ホームページを民間の自動翻訳サービスを利用し、外国語に翻訳します。
自動翻訳システムによる機械翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
翻訳前の日本語ページの本来の内容と異なる場合もありますので、このことを十分ご理解のうえご利用ください。

English

The official homepage will be translated in foreign languages using a private automatic translation service.
Please note that as it is a machine translation from an automatic translation system, the translation may not always be accurate.
Also note that after the translation, the content may not be same as in the original japanese page.

Start Translation

中文(简体字)

网页是利用民营的自动翻译服务,翻外语。
由于是利用自动翻译系统获得的翻译结果,所以不一定完全正确。
由于翻译结果可能与翻译前的日语网页的原文内容有所出入,所以请在充分理解这一点的基础上利用本网站。

翻译开始

한국어

홈페이지를 민간 자동 번역 서비스를 이용하여 외국어로 번역합니다.
자동 번역 시스템에 의한 기계 번역 때문에, 반드시 정확한 번역이다고는 할 수 없습니다.
번역 전 일본어 페이지의 본래의 내용과 다른 경우도 있으므로이 점을 충분히 이해하신 후에 이용해주십시오.

번역 개시

Tiếng Việt

Trang chủ chính thức sẽ được dịch sang tiếng nước ngoài bằng dịch vụ dịch tự động riêng.
Xin lưu ý rằng vì đây là bản dịch máy từ hệ thống dịch tự động nên bản dịch có thể không phải lúc nào cũng chính xác.
Cũng lưu ý rằng sau khi dịch, nội dung có thể không giống như trong trang gốc tiếng Nhật.

bắt đầu dịch

Indonesia

Beranda resmi akan diterjemahkan dalam bahasa asing menggunakan layanan terjemahan otomatis pribadi.
Harap perhatikan bahwa karena ini merupakan terjemahan mesin dari sistem terjemahan otomatis, terjemahannya mungkin tidak selalu akurat.
Perhatikan juga bahwa setelah terjemahan, kontennya mungkin tidak sama dengan halaman aslinya dalam bahasa Jepang.

mulai terjemahan

ខ្មែរ

គេហទំព័រផ្លូវការនឹងត្រូវបានបកប្រែជាភាសាបរទេសដោយប្រើសេវាកម្មបកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិឯកជន។
សូមចំណាំថា ដោយសារវាជាការបកប្រែដោយម៉ាស៊ីនពីប្រព័ន្ធបកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការបកប្រែប្រហែលជាមិនតែងតែត្រឹមត្រូវទេ។
សូមចំណាំផងដែរថាបន្ទាប់ពីការបកប្រែ ខ្លឹមសារអាចនឹងមិនដូចនៅក្នុងទំព័រដើមរបស់ជប៉ុននោះទេ។

ចាប់ផ្តើមការបកប្រែ

このページに関するお問い合わせ

田原市役所
代表電話:0531-22-1111 ファクス:0531-23-0180